Domov Vabilo deležnikom z območja Krasa na delavnico o EZTS in geoparku na Krasu

Vabilo deležnikom z območja Krasa na delavnico o EZTS in geoparku na Krasu

Vljudno vabljeni na delavnico namenjeno deležnikom z območja Krasa, ki se bo v sredo, 25. 9. 2013 odvijala na Občini Sežana v sklopu projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Obravnavano bo gradivo, ki je dostopno na tej spletni strani - pod rubriko "Uporabno". Zaželeno je, da si na tem mestu pogledate tudi ostale strateške dokumente nastale v sklopu projekta KRAS-CARSO, saj bodo le na ta način rezultati delavnice učinkoviti.

SPREMNA BESEDA ŽUPANA OBČINE SEŽANA

VABILO

Veselimo se vaše udeležbe, vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

  

Projektni team KRAS-CARSO

  

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."