Domov Seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa"

Seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa"

Pokrajina Trst, partner projekta KRAS-CARSO - Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, ki je financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, danes - 13. septembra 2013 ob 10. uri organizira v glavni predavalnici fakultete SSLMIT (ul. Filzi 14, v Trstu) seminar »Dobre prakse in smernice o nevarnosti gozdnih požarov na območju Krasa". 

Seminar zaključuje niz opravljenih dejavnosti o analizi in kartiranju nevarnosti gozdnih požarov. Pokrajina Trst je sodelovala z Oddelkom za znanost o življenju tržaške univerze, ki na seminarju predstavlja svoje delo.

VABILO

 

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."