Domov
Zadnje novice

Projekt KRAS-CARSO v zadnji tretjini izvajanja

Strateški projekt KRAS-CARSO, ki je sofinanciran in Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, se je s prestopom v novo leto prevesil v zadnjo tretjino svojega izvajanja. Skozi leto izrabljamo priložnost, da sproti predstavljamo potek posameznih aktivnosti, na tem koraku pa želimo na splošno spregovoriti o poti, ki smo jo partnerji projekta minulo leto, v tesnem medsebojnem sodelovanju, skupaj prehodili.

 

Več ...
 

Delavnice organizirane v okviru priprave Načrta usklajenega upravljanja sprejemnih centrov na Krasu

 Med številnimi aktivnostmi strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Progama čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, se v okviru delovnega sklopa »Mreža didaktičnih centrov in sprejemne strukture« izvaja tudi aktivnost »Načrt za upravljanje sprejemnih centrov na Krasu«.

Izvedba omenjene aktivnosti se pojavlja kot odgovor na potrebo po vzpostavitvi mreže, ki bo med seboj povezala vse do sedaj razdrobljene strukture na Krasu (didaktične in sprejemne centre, lokalne ponudnike različnih storitev, posamezna območja zanimivosti ipd.) ter skozi večjo prepoznavnost le-teh med različnimi uporabniki (obiskovalci, turisti in drugimi deležniki) prispevala k ovrednotenju teritorija. Namen »Načrta usklajenega upravljanja sprejemnih centrov na Krasu« je začrtati bodoči razvoj turizma na Krasu, in sicer na osnovi upoštevanja posebnosti posameznih struktur, vzpostavitve njihovega medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja ter razvoja skupnih storitev, da bi se doseglo čim večjo raznolikost turistične ponudbe ter povečalo privlačnost kraškega prostora.

 

Več ...
 

Udeležba projektnih partnerjev na mednarodni konferenci o geoparkih v Mežici

Med številnimi aktivnostmi strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Progama čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, se v okviru delovnega sklopa »Upravljanje naravnih virov« izvaja tudi aktivnost »Preverjanje možnosti vzpostavitve geoparka na Krasu«.

Več ...
 


Stran 6 od 11


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."