Domov Uporabno Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa

Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa

E-pošta natisni PDF

 

Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa (v slovenskem jeziku)

Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa (v italijanskem jeziku)

Čezmejna karta kraških izjemnosti

Priloga: Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega dela Krasa (v slovenskem jeziku)

Priloga: Celovit strateški načrt za prostorski razvoj italijanskega dela Krasa (v italijanskem jeziku)

 

 

 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 25 September 2014 07:38  


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."